Nazywam się Agnieszka Doboszyńska. Psychologicznymi aspektami niepłodności zajmuję się od 2008 roku. Rok później powstały warsztaty psychologiczne dla osób niepłodnych „Wielkie Chcenie”, a także strona www.wielkiechcenie.pl. Przez lata spotkania zmieniały i udoskonalały swoją formułę, aby w 2022 roku przemienić się w grupę wsparcia „Daj początek nowemu życiu!”. Udzielam indywidualnych konsultacji psychologicznych, zarówno dla osób dotkniętych niepłodnością, jak i kobiet w ciąży.

Jestem współautorką książki „Nadzieja na nowe życie. Poradnik dla marzących o dziecku” (Znak, 2015) oraz autorką publikacji z zakresu psychologicznych aspektów niepłodności. Swoją wiedzą i doświadczeniem z kilkunastoletniej pracy z osobami doświadczającymi kłopotów  płodnością dzielę się na konferencjach, sympozjach, w mediach oraz na uczelniach wyższych. Bliski także jest mi temat adopcji, prowadzę część szkolenia dla małżeństw w Katolickim Ośrodku Adopcyjnym. Byłam członkiem Zespołu do spraw programu z zakresu zdrowia prokreacyjnego (NPZ 2016-2020) w Ministerstwie Zdrowia.

Poza działalnością z zakresu tematyki okołoprokreacyjnej udzielam wsparcia psychologicznego dzieciom, młodzieży, rodzicom, opiekunom, pedagogom. Pomagam także tym wszystkim dorosłym, którzy pragną zmiany, rozwoju, a nie wiedzą, jak się do tego zabrać. Pracuję z narzeczonymi w ramach kursu przedmałżeńskiego. Byłam trenerem z zakresu komunikacji interpersonalnej, zaś personel medyczny szkoliłam z psychologicznych aspektów prokreacji oraz ze standardów opieki okołoporodowej.

Z wykształcenia jestem magistrem psychologii, magistrem pedagogiki, doradcą psychologicznym (dwuletnie Studium Poradnictwa), Ukończyłam między innymi kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (I i Ii stopień), szkolenie z Dialogu Motywacyjnego, Szkołę dla Rodziców i Wychowawców ORE, kurs coachingowy CoachWise Essentials, cykl szkoleń z zakresu Interwencji Kryzysowej.

A teraz nieco o historii Wielkiego Chcenia…

Wielkie Chcenie urodziło się w 2009 roku…

Znacznie wcześniej pojawiło się pragnienie. Najpierw był jego zalążek, potem coraz silniejsze, aż wreszcie decyzja! Potem był etap przygotowywania się do rozpoczęcia: pogłębianie wiedzy dzięki literaturze, czasopismom zachodnim poświęconym tematyce niepłodności, kontakt z lekarzami, naukowcami, psychologami zajmującymi się niepłodnością, a także samymi kobietami i mężczyznami mającymi kłopoty z płodnością, rozmowy z osobami, które w podobny sposób dostrzegały stale rosnący problem niepłodności i potwierdzały, że pomoc dla osób nią dotkniętych jest niewystarczająca.

Potem były próby zaistnienia. Fundacja MaterCare była pierwszym miejscem, w którym Agnieszka Doboszyńska poprowadziła część psychologiczną spotkania weekendowego dla małżeństw w październiku 2008 roku. Ta forma warsztatów uległa jednak przerwaniu.

Nadzieja i nowe starania pojawiły się wraz z Justyną Kuczmierowską. Jej dołączenie do budowania warsztatów zaowocowało stworzeniem w pełni autorskiego cyklu spotkań dla kobiet, którego główne założenia z powodzeniem służą do dziś.

W marcu 2009, w dużej mierze dzięki zaufaniu Fundacji Sto Pociech, ruszyły warsztaty. Pierwsze zajęcia pierwszych warsztatów dla kobiet ruszyły 25 marca, jak się potem okazało w Dzień Świętości Życia.

Od tamtej pory cały czas Wielkie Chcenie się rozwija, rośnie, uczy, stale udoskonalając formy pomocy osobom doświadczającym kłopotów z płodnością. Przede wszystkim poza sprawdzonymi warsztatami psychologicznymi, które obecnie zmieniły formułę na grupę wsparcia, oferuje konsultacje indywidualne, a także lekturę książki pt. „Nadzieja na nowe życie. Poradnik dla marzących o dziecku” (Znak, 2015).

Agnieszka Doboszyńska 

Kontakt

Więcej informacji oraz zapisy na grupę wsparcia, warsztaty i konsultacje indywidualne:

e-mail: info@wielkiechcenie.pl

tel. + 48 501 532 680

LUB

Agnieszka Doboszyńska - adoboszynska@o2.pl