Wielkie Chcenie urodziło się w 2009 roku…

Znacznie wcześniej pojawiło się pragnienie. Najpierw był jego zalążek, potem coraz silniejsze, aż wreszcie decyzja! Potem był etap przygotowywania się do rozpoczęcia: pogłębianie wiedzy dzięki literaturze, czasopismom zachodnim poświęconym tematyce niepłodności, kontakt z lekarzami, naukowcami, psychologami zajmującymi się niepłodnością, a także samymi kobietami i mężczyznami mającymi kłopoty z płodnością, rozmowy z osobami, które w podobny sposób dostrzegały stale rosnący problem niepłodności i potwierdzały, że pomoc dla osób nią dotkniętych jest niewystarczająca.

Potem były próby zaistnienia. Fundacja MaterCare była pierwszym miejscem, w którym Agnieszka Doboszyńska poprowadziła część psychologiczną spotkania weekendowego dla malżeństw w październiku 2008 roku. Ta forma warsztatów uległa jednak przerwaniu.

Nadzieja i nowe starania pojawiły się wraz z Justyną Kuczmierowską. Jej dołączenie do budowania warsztatów zaowocowało stworzeniem w pełni autorskiego cyklu spotkań dla kobiet, którego główne założenia z powodzeniem służą do dziś.

W marcu 2009, w dużej mierze dziękui zaufaniu Fundacji Sto Pociech, ruszyły warsztaty. Pierwsze zajęcia pierwszych warsztatów dla kobiet ruszyły 25 marca, jak się potem okazało w Dzień Świętości Życia.

Od tamtej pory cały czas Wielkie Chcenie się rozwija, rośnie, uczy, stale udoskonalając formy pomocy osobom doświadczającym kłopotów z płodnością. Przede wszystkim poza sprawdzonymi warsztatami psychologicznymi oferuje konsultacje indywidualne z Doradcą ds.niepłodności, konferencje/wykłady dla niepłodnych, wsparcie eksperckie w wielu instytucjach (np. Ministerstwo Zdrowia, Katolicki Ośrodek Adopcyjny, Warszawski Uniwersytet Medyczny), liczne wystąpienia w prasie, radiu i telewizji, lekturę książki pt. „Nadzieja na nowe życie. Poradnik dla marzących o dziecku” (Znak, 2015) czy jej pełen wspierających postów fanpage na Facebooku.

Agnieszka Doboszyńska 

Kontakt

Więcej informacji oraz zapisy na warsztaty i konsultacje indywidualne:

e-mail: info@wielkiechcenie.pl

tel. + 48 501 532 680

LUB

Agnieszka Doboszyńska - adoboszynska@o2.pl